upřesňující info k závodu

19.11.2018 15:36

změna omezení do kategorie zvv1 mohou i psí se složenou zkouškou zvv2.

Psovodi kteří se přihlásí po uzáverce budou platit o 100 korun více, tedy startovné bude 400 Kč


Trénink před závodem:

24.11 v 10 hodin bude k dispozici figurant Janalík.
26.11. ve 14 hodin figurant Bora
Vždy hodinu před začátkem obran bude plac přístupný tréninku poslušnosti

Upřesnění vysílaček pro zvv3 :
vysílačky se budou provádet ve dvou opačných směrech na ploše cvičebního placu v areálu kynologického klubu